Harold Brown, Author / Verkisto

The place to be for Harold's plays! / Hejmo por teatrajxoj de Harold!

Welcome! / Bonvenon! / Välkommen! 


Harold Brown
(1925-2004) died on the 10th March 2004 after a second stroke. Harold lived in Högsby (Sweden) for 19 years. He wrote many books, plays and articles in Esperanto and also lectured on literature. Eduko Danĝera - kaj aliaj teatraĵoj was published for the centennial of SEF (Swedish Esperanto Association) in 2006.
The play La Pesto (The Plague) has been translated into several languages.
Please click here to view them. Some pages are only in Esperanto.

Harold Brown (1925-2004) mortis la 10-an de marto 2004 post denova apopleksio. Harold loĝis en Högsby (Svedio) dum 19 jarojn. Li verkis multajn librojn, teatraĵojn kaj artikolojn en Esperanto kaj prelegis pri literaturo. Eduko Danĝera - kaj aliaj teatraĵoj eldonita je la centjariĝo de SEF (Sveda Esperanto-Federacio), 2006.
La teatraĵo La Pesto estas tradukita en plurajn lingvojn.
Bonvolu klaki ĉi tie por trovi ilin. Kelkaj paĝoj estas nur en Esperanto.

Harold Brown (1925-2004) avled den 10 mars 2004 efter en andra stroke. Harold bodde i Högsby (Sverige) under 19 år. Han skrev många böcker, teaterpjäser och artiklar på esperanto samt föreläste om litteratur. Eduko Danĝera - kaj aliaj teatraĵoj gavs ut till SEF:s (Svenska Esperantoförbundet) 100-årsjubileum 2006.
Pjäsen La Pesto (Pesten) har översatts till flera språk.
Klicka här för att se dem. Vissa sidor är endast på esperanto.
 

Ligilo al Harold Brown en Vikipedio
Ligilo al retejo de Kerstin Rohdin / Länk till Kerstin Rohdins hemsida

 

Web site made by / TTT-ejo kreita de / Webbsajt gjord av
Pär-Johan Goody-Rohdin