Harold Brown, Author / Verkisto

The place to be for Harold's plays! / Hejmo por teatrajxoj de Harold!

Information / Informo

 

Dum la historio de Esperanto multaj teatraĵoj estis prezentitaj diversloke en la mondo, sed ne multaj teatraĵoj estas origine verkitaj en Esperanto.

 

En la jaro 2006 eldoniĝis je la centjariĝo de SEF (Sveda Esperanto Federacio) Eduko Danĝera de Harold Brown. Tio estas kolekto de dekunu mallongaj teatraĵoj (por unu ĝis tri aktoroj). La teatraĵo La Jubileo estas verkita por celebri la centjariĝon de Esperanto-teatro. La faktoj en ĝi baziĝas sur la esploroj de Zofia Banet-Fornalowa pri teatroprezentoj dum ĉiuj UK kaj ĝi prezentiĝis dum KEF (Kultura Esperanto Festivalo) en Kopenhago 1996 de la profesia aktoro Jerzy Fornal. Estis granda sukceso! Pluraj el la aliaj teatraĵoj estis prezentitaj diverslande, kelkaj de Jerzy Fornal, aliaj lastatempe de neprofesiaj aktoroj.

 

La Stokholma-klubo uzas la libron Eduko Danĝera kiel diskut-temo por konversacia kurso. Ni tralegas la teatraĵon kaj diskutas la tekston. Poste ni diskutas la enhavon kaj la personojn de la teatraĵoj, kiel ili kondutas kaj kial la personoj agas tiel kiel ili faras. La diversaj teatraĵoj  estas mallongaj kaj oni povas tralegi la tuton dum unu kunveno. Ni havas interesajn kaj viglajn diskutojn bazitajn sur psikologiaj aspektoj kaj propraj spertoj. La tekstoj temas pri la homa vivo, pri malfacilaĵoj kaj ĝojoj. La libro estas rekomendinda por trastudo en kursgrupoj ĉar la enhavo kreas multajn diskutnivelojn. Eble kelkaj en la grupo eĉ deziras fari etan prezenton de iu teksto.

 

Dum la laboro pri la libro iuj ekhavis la ideon traduki la teatraĵon La Pesto, origine verkita en Esperanto, en diversajn naciajn lingvojn. La tradukantoj estas spertaj esperantistoj, kelkaj estas tradukistoj al Esperanto. Mi opinias, ke estas interesa ideo traduki origine esperantan tekston en diversajn lingvojn. Tiel eblas por ne Esperanto-parolantoj legi la teatraĵon en sia propra lingvo.

 

Se iu leganto ŝatus traduki La Pesto en sian nacian lingvon bv kontakti Kerstin Rohdin, Lejonets Gata 381 5tr, SE-136 60 Brandbergen, Svedio aǔ +46-8-777 08 61.

 

Vi povas aĉeti la libron je la sama adreso, kosto: €12 (unu ekz) po €9 (3 ekz aǔ pli) + sendo-kosto.

 

Kerstin Rohdin